Нашите ПОДАРЪЦИ не свършват с Коледа!

През месец февруари сме Ви подготвили игра, от която може да спечелите 1 от 30 кашона слънчогледови семки с марка „Detelina’s“.

За да се включите в играта е нужно в периода от 01.02.2021 до 01.03.2021 да:

  • харесате и споделите промоционалния пост;
  • в коментар под поста да отговорите на въпроса: Кой от трите вида семки са любимите Ви? 

Условия на играта:

Победителите, 30 (тридесет) на брой, ще спечелят по 1 кашон с любимите си семки с марката Detelina’s. Тридесет печеливши ще бъдат определени на 02.03.2021 г., на случаен принцип – чрез томбола, и обявени до 17:00ч. на същата дата с пост на Facebook страницата на „Ядки Детелина“ ЕООД. Изтегленият участник трябва да се свърже с Организатора чрез лично съобщение на Facebook страницата на „Ядки Детелина“ ЕООД в 7 (седем) дневен срок от датата на обявяване на печелившите, в което да посочи телефон за връзка, три имена и адрес за доставка на наградата. Всички инструкции в писмена и/или устна форма, дадени на печелившия участник от Организатора, имат задължителен характер. При пълно или частично неизпълнение от страна на участника, на която и да е от инструкциите, Организаторът по собствена преценка може да лиши съответния печеливш от правото му да получи награда.

Не се допуска размяна на награда срещу пари или други изгоди.

Наградите ще бъдат доставяни безплатно до печелившите участници на посочен от тях адрес, чрез куриер до 20 (двадесет) работни дни от получаване на потвърждението, че са спечелили и предоставяне на адрес за доставка.

p

Играй и спечели!

p

Нашите ПОДАРЪЦИ не свършват с Коледа!

През месец февруари сме Ви подготвили игра, от която може да спечелите 1 от 30 кашона слънчогледови семки с марка "Detelina's".

ВИЖ ПЪЛНИТЕ УСЛОВИЯ НА ИГРАТА