„Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и МСП, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19“

ян. 21, 2021

ЯДКИ ДЕТЕЛИНА ЕООД на 21.01.2021г. получи финансова подкрепа в размер на 21000,60 лева по мярка 21 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и МСП, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 

Безвъзмездната финансова помощ подпомогна предприятието, като покри част от задълженията, които бяха възникнали в периода на кризата COVID-19 и заради спада в нетните приходи от продажбиС участието си по тази процедура компанията е имала основни цели: 

  1. гарантиране конкурентоспособността на компанията 
  2. осигуряване непрекъснатост на дейността на преработвателната компания ЯДКИ ДЕТЕЛИНА ЕООД. 

Резултатите от целите, които компанията беше засегнала са на лице и компанията успя да продължи да оперира без да налага действия за съкращаване на работни процеси и служители.