За нас

Дейност

Едноличното дружество ,,ЯДКИ ДЕТЕЛИНА” ЕООД е регистрирано като приемник на дейността на ЕТ ,,ДЕТЕЛИНА-ВИНЧЕВА” – гр. Севлиево. Фирма ,,ДЕТЕЛИНА-ВИНЧЕВА” е създадена през 1989 г. със специализация в преработката и търговията с ядки, сушени плодове и зеленчуци, съхранение и транспорт на продукти.

Днес, тя е лидер на българският пазар за производство и търговия с печени и сурови ядки, сушени плодове и зеленчуци. Успешно е наложила на пазара своите марки: Detelina’s Nuts, Detelina’s Seeds и Detelina’s Fitness.

Фирмата разполага с добре обучен и квалифициран персонал, производствените и складовите площи са разположени на 5100 m², а суровините са както български, така и внос от почти всички континенти.

Благодарение на добрия маркетинг, отлично развитата дистрибуторска мрежа и логистична дейност, продуктите с търговска марка ,,ЯДКИ ДЕТЕЛИНА” могат да бъдат купени в търговската мрежа на цялата страна. Ние сме признат доставчик и партньoр на търговците на едро и дребно във всеки град.

За задоволяване на високите изисквания на клиентите по отношение на качество и безопасност, богат асортимент на продуктите и разнообразие в опаковките и разфасовките, ние разполагаме с модерно технологическо оборудване за печене и пакетиране, както и с добре оборудвани складове за съхранение и собствени транспортни средства. Това, както и строгото съблюдаване на качеството и санитарно-хигиенните изисквания на всеки етап от производството, съхранението и транспортирането ни прави силно конкурентноспособни на пазара. Фирмата прилага интегрирана система по безопасността на продукта по EN ISO 9001, FSSC 22000 и от 2016г и по IFS Food, версия 6.

Квалифицираният и мотивиран персонал е гаранция за отличните резултати на фирмата, за бързото и качествено изпълнение на всяка поръчка и партньорско отношение с всеки клиент.

Нашият успех е гарантиран от постоянните инвестиции в инфраструктурата, материално–техническата и търговска база, рекламата и обучението на персонала.

Нашата сила са високия професионализъм, компетентност, силна мотивация и гъвкавост в производствената и ценова политика – резултат от организационната култура на компанията.

Нашата цел е високото качество на обслужване на клиентите, все по-пълното задоволяване на изискванията им за безопасни храни и пълноценно партньорство с тях.

История

1989 г.

Започва дейността си в малко наето помещение (15 работника).

2001 г.

База-1 – Печене и пакетиране.

2002 г.

Изгражда собствен цех – печене, пакетиране, палетизиране, кашониране, складиране.

2007 г.

База-2 – Почистване и селектиране.

"В търсене на новото и по-доброто нека бъдем заедно!"

Детелин Винчев
Управител